Over ons

Geschiedenis

Restaurant Plein6 is onderdeel van ’s Heeren Loo. Deze organisatie, die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, is in 1891 opgericht en heeft een zeer rijke historie. Het huidige woonzorgpark is in 1923 opgezet door de eerste directeur van het zorgpark de heer Jacob Juch. De toenmalige mr. dr. Willem van den Berghstichting heeft in de loop der tijd veel veranderingen ondergaan, zowel qua grootte, inrichting van het park als de kijk op mensen met een verstandelijke beperking. Zo is kwaliteit van leven voor de cliënten steeds meer centraal te komen staan.

Er werd vanaf het begin gekookt door zowel cliënten als koks. Oorspronkelijk werden de aardappels zelfs nog eigenhandig verbouwd, gerooid en geschild. Dit was destijds een vorm van dagbesteding voor veel cliënten. In de jaren ’70 van de vorige eeuw, telde de mr. dr. Willem van den Berghstichting maar liefst 1400 cliënten. Omdat de oude keuken deze aantallen niet meer aankon, is er in 1971 een gloednieuw pand opgeleverd inclusief grote gaarkeuken. De restauratieve voorziening op de ‘Berghstichting’ was geboren. De toenmalige keuken telde tientallen vaste koks, met grote ketels, een speciale lopende band en een restaurant met plek voor 140 personen, zij kookten maaltijden voor cliënten in alle 'paviljoens' en voor alle leerlingen van de toenmalige Z-opleiding. Het restaurant was een groot succes, waarin veel Noordwijkers en Katwijkers zeer regelmatig te vinden waren. Voor velen gold dit restaurant als vaste ontmoetingsplek.

Toen rond het millennium de extramurale zorg (buiten de 'muren’ van het park) een belangrijk thema werd, verhuisden veel cliënten van het park dat inmiddels woonzorgpark Willem van den Bergh heette, naar woningen in de wijk. De cliëntpopulatie liep hierdoor enorm terug op het woonzorgpark. Daarnaast kwam het thema ‘zo normaal als mogelijk’ er bovenop, waarin koken op de woning werd bemoedigd. De directie van ‘s Heeren Loo besloot rond begin jaren ‘10 de eigen keuken volledig te sluiten. Sinds 2014 kwam hiervoor lunchcafé eat&meet in de plaats, voor een broodje of een simpele maaltijd. Met de verhuizing naar Plein 6, in oktober 2020, is de naam gewijzigd naar Restaurant Plein6. Een begin van een nieuw tijdperk!